Web Tasarım Ankara

15 TEMMUZ DEVRİMİ “KENDİ EVLADINI” YEMEDEN HİZMET”KAR” ÇETEYİ BİTİRMENİN 5 PRATİK YOLU

 

Adem Çaylak

ademcaylak@gmail.com

23.10.2016.

 

Fransız Devrimi’ne önderlik eden Jakobenlerin en önemli liderlerinden olan ve devrim arkadaşı Robespierre tarafından 1799’da idam edilen Danton, giyotine giderken, “Devrim, Satürn gibidir, kendi evlatlarını yer!..” cümlesini kullanır. Bir kaç ay sonra aynı feci son Robespierre ve 100 arkadaşının başına gelir. 1835 yılında Alman Karl Georg Büchner’in “Danton’un Ölümü” başlıklı eserde Danton’a söyletilen ve dünya devrim ve siyasi edebiyat tarihine geçmiş bu söz, devrimlerin kendi evlatlarını yiyen bir “bumerang”a dönüşmesini anlatır.

 

Tetikçi Hizmet”kar” çetenin darbe girişiminin geri püskürten “baldırıçıplak” halk kesimlerinin gerçekleştirdiği “15 Temmuz Devrimi”, kurdun puslu ve kirli havayı sevdiği bir tarzda, tam da Hizmet”kar” çeteyi tarlaya süren ve sonuçtan nemalanmak isteyen güç odaklarının Fer”kurt” (Fergenekon”kurt”), Ulusal”kurt”, Ak”kurt” ve Er”kurt” (Ergenekon”kurt”) harekatına dönüşme potansiyeli taşımaktadır. Başka bir deyişle, eğer tetikçi Hizmet”kar” şebekeyi tamamen bitirecek ve aşağıda sunacağımız 5 pratik yol takip edilmediği ve en alt, alt ya da orta alt “pespaye suçlu” çete mensuplarını hepten terörize edip patlatacak işlerle  uğraşıldığı sürece, bu gidişle 15 Temmuz Devrimi, kendi evladını yiyecek gelişmelere gebedir. Hatta daha da ileri giderek şunu söyleyebilirim ki, bu gidiş, darbeyi planlayan ve olmazsa bu şekliyle bile sonuç almak isteyenlerin ekmeğine yağ sürmeye ve yağ süren elin Batılı güçler, yağı süren bıçağın ERGENEKON ve FERGENEKON derin”kurt”lar ve yağın da “muktedir” ve iktidarı dejenfekte eden yeni yetme yerden bitme Ak”kurt”lar olmaya yöneldiği bir evlat yeme operasyonuna dönüşmeye başlamıştır.

 

Türkiye tarihinin en güçlü “muktedir”inin kendi suyunda boğulmaması, kendi evladını yiyen 15 Temmuz Devrimin liderliğinden azade olması ve evlat yiyenlerin ekmeğine tuz biber ekmemesi adına, devrimi kendi gelecek  çıkarlarına alet ederek “efendi”lerine “hizmet”e devam edecek Fer”kurt”, Ak”kurt”, Derin”kurt”, Ulusal”kurt” ve Er”kurt” kumpas ve tezgahlarını boşa çıkaracak akli ve adil hamlelere ihtiyacı vardır. Yoksa bu gidişle “muktedir” ve onu sevenler, evlat yiyenlerin, baş eliyle lider yemesinin türlü hilelerini iyi bilen darı ambarının bin bir kılıklı mezar kazıcılarının cenderesine düşecektir.

 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra, Hizmet”kar” çeteyi devletten temizlemek adına başlatılan açığa alma, göz altına alma, tutuklama ve kamu görevinden çıkarmaya yönelik yapılan operasyonlarda darbeci ve tetikçi Fetulahçılar ile somut bir delil ve veriye (gizli ve kodlu yazılım, para ve sermaye akışı, örgüt üyeliği vd) dayalı olarak görünen ve bilinen Fetulahçıların alt, orta ve üst kademelerinin çoğunluğu hak ettiği cezaya çarptırılırken, ahtapot bukalemun yapılı ve bin bir kılıklı görünmeyen kripto çete üyeleri, arkası sağlam ve güçlü siyasi desteğe sahip olanlar ile yıllardır Hizmet”kar” çeteye yardım ve yataklık edenler korunmakla kalmayıp, vakti zamanında iktidar ve devletin iç içeliği oranının oldukça alt düzeyinde, çeteye dahil olmamakla birlikte zorunluluk ya da gaflet eseri örgütün evinde çay içmek, makbule kaşıklamak, çocuğunu okuluna göndermek ya da banka hesabı bulunanların bir kısmı ve çete ile hiç bir bağlantısı olmayan bazı dindar ve seküler insanların işlem görmeye başlaması ve soruşturmalardan geçirilmesi, Fer”kurt”, Ak”kurt”, ulusal”kurt” ve Er”kurt” eliyle 15 Temmuz devriminin bağlamından kopartılmaya başladığının ve büyük bir tezgah, oyun ve kumpasla kendi evladını yiyen bir canavara dönüştürülmek istendiğinin göstermektedir.

 

CIA ve NATO plan ve güdümlü ordu içindeki Hizmet”kar” darbeci çete üyelerinin tarlaya sürülerek gerçekleştirilen darbe girişimi, bana öyle geliyor ki, net sonuç alma ya da al(a)mama durumlarına göre planlanmışa benzemektedir. Sonradan darbeye karşı bir duruş görüntüsü veren ulusalcı, Kemalist ve Ergenekoncu ordu mensuplarının işin başından beri darbeden haberdar oldukları, hatta teşvik, yardım ettikleri ancak olumlu ve olumsuz sonuç alma durumlarına göre pozisyon belirledikleri bir sürecin yaşandığı, 15 Temmuz devrimi sonrası yaşananlardan daha iyi anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle, uluslararası güç odakları ve onlarla bağlantılı Türkiye’deki Fer”kurt”, Er”kurt”, ulusal”kurt” ve Ak”kurt” türü belirli güçler, darbenin başarısız olması durumuna göre de pozisyon alıp gelecekte kurmayı düşündükleri yeni siyasi öz için darbeyi iyi kullandıkları, 15 Temmuz devriminin geldiği noktadan anlaşılmaktadır. Bu kirli ve hain emelleri için toplumun çoğunluğunda derin ve içten bir sevgiye mazhar olan “muktedir” Cumhurbaşkanını da iyi manipüle ettikleri de ne yazık ki, yaşananlardan görülmektedir.

 

Tam anlamıyla ortalığın toz duman olduğu, atın izi itin izine karıştığı, atın önünde “et”, itin önünde “ot” olduğu böylesi puslu bir süreç, aslına bakılırsa tam da Fetulahçı ve onların akıl hocalarının istediği bir yönelimi haizdir. Çünkü ömürlerinin hiç bir yer ve boyutunda hakiki ve net kimlik ve söylemleri ile iş görmeyenler, kurdun puslu havayı sevdiği gibi flu, muğlak, farklı kimlik ve kılıkta görünerek emellerine ulaşmayı seçerler. Bugün kuzu postuna girmiş kurt ve sırtlanların, iktidar ve muktedirin gücü üzerinden ileriye dönük büyük oyun ve siyasi hesap pazarladıkları bir tehlikeli süreç yaşanmaktadır.

Bu öyle bir süreçtir ki, darbeyi planlayan ve gerçekleştirenlerin adeta ekmeklerine yağ sürecek bir durumsallık yaşanmaktadır. Gözaltında intiharlar, işkenceler, gerçek suçluların sözüm ona mağduriyet hikayeleri, kandırılan ya da afyon içirilerek zaaflarından yararlanılan alt düzeydeki Hizmet”kar”lara ve ailelerine yapılan muamele, çete ile organik bağı ve bağlantısı olmadığı halde temelsiz ve verisiz ortalığı bulandırmayı amaçlayan suçlamalarla suçlu  muamelesi görenlere yönelik baskı ve yaşanan haksız mağduriyetler, Hizmet”kar” çeteye mensup ve sempatizanların terörize edilerek patlayacak bombaya dönüştürülmesini amaçlar gibidir. Hizmet”kar” çete ve üyelerinde hala bir pişmanlık olmaması ve mağdur ve yenik durumdayken bile hala yalan söylemeye, iftira atmaya ve elindeki kılıcı savurmaya devam ettikçe, onların mazlumiyet ve mağduriyetine acımanın mümkünsüzlüğünün olduğu bir ortamda, bunları terörize ederek yeni siyahi çıkar hamleleri için patlatacak odaklara “hizmet” etmesi kaçınılmaz görünmektedir.  

 

Çünkü tarlaya sürülerek tasfiye edilenlerin yaşadıkları üzerinden kaybedecek bir şeyleri kalmadığında, fitili ateşlenmiş bir el bombasına dönüştürülüp tetikçi olabildikleri tehlikeli bir süreç, 15 Temmuz devrimini tersine çevirecek ve darbecilerin başarısızlık durumunda bile emellerine “hizmet” edecek noktaya evrilmektedir. Hain ve kirli emelleri olanlar için bundan daha müsait bir zaman düşünülemezdi herhalde. Başka bir açıdan bakıldığında, böylesi bir süreçle birlikte darbe, planlayanların amaçlarına daha iyi “hizmet” eder hale getirilmiştir.

 

ŞİMDİ MUKTEDİR VE İKTİDAR SAHİPLERİNE SESLENİYORUM. 15 Temmuz devrimi bağlamından ve sonuçlarından kopartılmadan ve en önemlisi de kendi çocuklarına yiyen bir sarmala (canavara) dönüştürülmeden üst ve derin stratejik oyuncağı, aparatı ve tetikçisi Hizmet”kar” çetenin bitirilmesinin 5 pratik yolunu aşağıda sunuyorum:

 

1. Hizmet”kar” çete ile birlikte aynı kirli ve kumpasçı ellerden yönetilen Ergenekon, Kemalist, ulusalcı ve derin milliyetçi öbek ve grupların oyuncağı ve “hizmet”çisi olmaktan kurtulunuz. Onları, derhal yakınınızdan ve kritik görevlerinden uzaklaştırınız. Kadromuz yok, ne yapalım masalınızı artık terk ediniz. Rabbim iyi niyetli çabaya yardım edecek ve hiç beklemediğiniz şekilde sizi satmayacak ahde vefalı adil insanları yanınızda bulacaksınız. Geçmişte Ergenekon ve Balyoz planlarında olduğu ve denize düştüğünüz için “çengerekli Hizmet yılanı”na sarıldığınız gibi, bugün de yılanın sokması üzerine, beladan azade olayım diye ilerde daha çok sizleri ve bizleri kripto “hizmet”karlarla birlikte sokacak çoğul deniz yılanlarına aldanmayınız. Müslüman, bir delikten iki kere geçmez sözünün muhatabı iseniz, artık aynı kazıkçı ve kumpasçı deliklerin müdavimi olmayınız. Bir an için ne olduğunuzu hatırlayınız, kendiniz olunuz, en azından geçmişte söylem düzeyinde dile getirdiğiniz ilkelerinize yapışınız. Kalkınmanın yarattığı hazmedilmemiş ve içselleştirilmemiş refahla satın aldığınız ve başımıza büyük belalar açan “adalet” anlayışınızın yarattığı söylem tersli çarpık duruşunuzu, bari 15 Temmuz devrimini tersine çevirecek ve kendinizi ve kendi evladınızı yiyecek gelişmelerde göstermeyiniz.

 

2. Hizmet”kar” çetenin “pespaye suçlu”, “akıl ve kalplerini kiraya vermiş” lahana tipi örgütlenmiş Hizmet”kar” çetenin “kar” ve “etki”yi maksimize etmek amacıyla afyonlaştırılmış gönüllü kulluk ayağı olan İBADET yaprağının alt, alt orta üye ve kesimlerine yönelik asimetrik tuzakçı ve kumpasçı operasyonların cenderesinden kurtulunuz. Bunlarla uğraşmayınız. Bunlar zaten salladığınızda dökülecek ve kuruyacak aparatlardır. Bunların sizin enerjinizi boşa harcayacağını ve başka emellere “hizmet” edeceğinin basireti ile hareket ederek, tüm dikkatinizi ve enerjinizi lahana tipi örgütlenen Hizmet”kar” çetenin orta üst ve hatta en üst İHANET çekirdeği olan üst akıl ve stratejik hinliklerin tetikçisi ULAK ve İMAM bozuntularına hasrediniz.

 

Gülenist şebeke nasıl ki, mehdiyetçi nazariye çerçevesinde, emir-komuta katı hiyerarşik hücresel zinciri şeklinde örgütlenen bir  sömürü ve çıkara dayalı “kutsal ve ruhani ordu” mantık ve zihniyetine sahip bir yapılanma olarak bu kadar vahşi ve zehirli sarmaşığa dönüşmüşse, tepedeki İMAME’leri koparttığınızda, ZEHİRLİ TESBİH zaten kendiliğinden dağılacak ve ortadan kalkacaktır.

 

Bu yüzden muktedir ve iktidar, Hizmet”kar” çetenin SİYASET, ASKERİ, EMNİYET VE SİVİL BÜROKRASİ, TİCARET, SERMAYE, EĞİTİM, ÜNİVERSİTE, MEDYA ve diğer DİNİ CEMAAT’ler içindeki en tepedeki İMAME’lerini etkisiz hale getirsin, gerçekten bu konuda samimi olarak tepedekileri cezalandırsın, Hizmet”kar” çeteden eser bile kalmayacaktır. Sömürüye dayalı “kutsal emir”le bu hale gelen yapı, EMİR’ler tasfiye edildiğinde çorap söküğü gibi tel tel dökülecektir. Aşağıdaki pespaye suçlularla uğraşıp asimetrik güç kullanarak, sadece ve sadece Hizmet”kar” çetenin ve onun üzerinden hesap yapan Fergenekon ve Ergenekonvari yapıların amaçlarına “hizmet” eder ve kendini ve kendi evladını yersin. Son olarak, bir zehirli yapı nasıl bu hale gelmişse, aynı yoldan çökertilerek panzehir uygulanır hale getirilmelidir. Tersten bitirme operasyonları ancak ve ancak, zehrin fışkırması ve tüm bünyeye zarar verecek tehlikeli boyuta evrilmesine yol açacak ve zehir EMİR’lerinin kirli emellerine “hizmet” edecektir.

 

Bu yapılırken, Hizmet”kar” çetenin tetikçi darbe yapacak noktalara gelmesi ve memleketi ve insanlarını sömürmesine yardım ve yataklık eden ve çeteden olmayan iktidar, devlet, ordu, bürokrasi, istihbarat, üniversite, belediye ve bakanlık içindeki kişi, grup, cemaat, iş adamı düzeyinde olan üst düzeydeki işbirlikçilerinin de açığa çıkarılması, bunların suçlarını itiraf edecek noktaya gelmesi ve işbirlikleri oranında hukuk ve kamuoyu önünde hesap verebilir duruma getirilmesi de elzemdir. Hizmet”kar” çete konusunda, 17-25 Aralık gibi bizim asla tasvip etmediğimiz bir “milat” falan tayin ediyorsanız da, en azından bunun gereğini yapınız ve bu tarihten sonra yardım ve yataklık edenleri de içeri atmaktan, yargılamaktan ve asimetrik olmayan cezalandırmaktan uzak durmayınız.     

 

3. İkinci madde minvalinde ve en üst perdeden “seküler ruhani” baştetikçi Fetullah Gülen, acilen iyi bir plan ve strateji ile derdest edilerek, ardındaki üst akıl ve stratejik plan yapıcı odakların 40 yılı aşkındır amaçlarını, planlarını, planlayıcılarını, örgütlenmelerini ve Türkiye devleti içindeki üst düzeydeki tetikçi tezgahçılarını açığa çıkaracak bir noktaya gelecek şekilde Türkiye’ye getirilmelidir. Öldürülmesi ya da ilaç verilerek zehirlenme ve aklının alınması, kirli oyun ve kumpasların ardındaki gizli ellerin onunla birlikte ölmesi ve yok olması demektir. Bu yüzden, acilen öldürülmeden ya da zehirlenmeden önce, mahkeme sürecine eşlik edecek şekilde tüm itiraflar, amaçlar, planlar ve isimler tek tek deşifre edilmelidir.

 

Böyle bir süreçle birlikte, Gülen ve çetesiyle yani CAMBAZ üzerinden, cambazı ipte oynatan senaryo yapımcıları ve cambazın ipini tutan uluslararası güç odak ve isimleri ile samimi bir hesap sorma ve hesaplaşma içine girilmelidir. Girilemiyorsa, stratejik hareket edilerek ilişkileri gözden geçirme ve Gülenist çete üzerinden ve Türkiye’yi Ortadoğu’daki çıkarlarına uygun model ülke yapmak isteyen ve bu konuda Türkiye’ye bedel ödetmek isteyenlere karşı, politik ve stratejik görüşmelerde Hizmet”kar” çetenin yaptıkları bir hamle ve koz olarak daima masada tutulmalı ve rakibini sıkıştıracak bir manevra aparatı olarak kullanılmalıdır.

 

4. Gülenist tetikçi çeteyi bitirme operasyonunda klasik devletçi ve Kemalist mantık, zihniyet ve uygulamadan uzaklaşmaz, Kemalist devletin kan tazeleme ve bağırsak temizleme operasyonlarına teslim olursa Hizmet”kar” çeteyi tarlaya sürenler, Fer”kurt, Er”kurt”, ulusal”kurt” ve Ak”kurt” olarak iktidar üzerinden emellerine ulaşacaklardır. Bu yüzden, “muktedir” ve iktidar ve onları gönülden destekleyenlerin yeşil ve muhafaza”kar” Kemalist çizgiden ani ve hızlı kopuş gerçekleştirmeleri ve seküler Kemalist “beden”i zihniyet ve yol ve yöntem olarak tahkim edecek Müslüman milliyetçi “ruh”tan uzaklaşmaları elzemdir. Bunun için iktidar ve destekçileri, “seküler” Kemalizm’in “Atakült”ü, Kürtçü hareketin “Apokült”ü, tarikat ve cemaatlerin “Gavs/Şeyhkült”ü ve “dinci” Kemalizm’in “Gülenkültü”nün verdiği tehlikeden azade olmak istiyorsa, kendilerinin de “muktedirkültü”nü terk etmeleri elzem haline gelmiştir.

 

İbn Haldun’un söylediği gibi, “Yenilenler, yenenleri taklit ettiği” ve “celladına aşık olan katil formatına bürünülen” “Ezilenler Pedagojisi” esaretinden kurtulmadığınız müddetçe, daha çok Hizmet”kar” çeteler ve onların ardındaki güçler Müslüman ensede boza pişirmeye devam edecektir.

 

5. Gülenist tetikçi çeteyi bitirme plan ve operasyonlarında “muktedir” ve iktidar, eğer yıllardır Hizmet”kar” çetenin uyguladığı asla ve kat’a şeffaf olmayan, hukuka, adalete, özgürlüğe, masumiyet karine ve vicdana sığmayan yol ve yöntemleri izler, savaş ve çatışmada bile hukuk, adalet ve ilkelerden taviz verir, başka bir deyişle, çeteyi, onların geçmişte yaptığı pis, kirli yollardan temizlemek isterse, Hizmet”kar” çete ve onları tarlaya/sahaya sürenlerin işlerini kolaylaştırmış ve ekmeklerine yağ sürmüş ve tersten onlara “hizmet” edecek bir duruma düşmüş olacaktır. Ne yazık ki, bu yönde gelişmeler hızlı ilerlemektedir.  

 

Bosnalı Müslümanlardan bir kısmının, kendilerini katleden, soykırıma tabi tutan ve kadınlarına tecavüz eden Sırpları, savaş ve zaferden sonra aynı şekilde öldürmeliyiz sözleri karşısında, rahmetli Aliya İzzetbegoviç’in, “Sırplar, bizim öğretmenimiz olamaz” sözünde olduğu gibi, “muktedir”, iktidar ve Hizmet”kar” çetenin zulüm, baskı ve darbesine maruz kalmış olanların, Hizmet”kar” çete ve onların tezviratlı, algı operasyonlu, kumpaslı, tezgahlı, kirli ve zulme dayalı yol ve yöntemlerini kendilerine asla öğretmen ve rehber edinmemeleri gerekmektedir. Yoksa onların açtığı çukura düşersin ve çetenin ardındaki güç odaklarının bataklığa çekme operasyonlarında saplanıp kalırsın.

 

Bu yüzden, darbeci ve tetikçi Hizmet”kar” çete ve üyelerine hak ettikleri ceza ve müeyyide verilirken, alt, orta ve üst çete ulak, imam ve üyelerine ilişkin göz altına alma ve yargılama işlemlerinde adaletin ve şeffaflığın ilkelerinden asla taviz verilmemelidir. Çünkü hukuksuzluk ve zulüm, zulüm ve adaletsizlikle temizlenemez. Kapalı ve kirli yapılar ve pis yöntemler, şeffaf olmayan pis ellerle temizlenemez. Kirli bir yerin, kirli bir süpürge ile temizlenebildiği nerede görülmüştür. Kur’an’da Allah’ın bildirdiği gibi, “(Velev ki onların yüzünden olsun) bir topluluk ve kavme olan kin ve öfkeniz, sizi Allah’ın adaletin alıkoymasın..” ayeti, tüm göz altı, yargılama ve infaz işlemlerinde baştacı olmalıdır. İntikamcı güdü, her zaman sahibine, intikam edilenin istediği zararı verecektir. Tasfiye memurları her zaman tasfiyeye maruz kalırlar. Hizmet”kar” çetede olduğu gibi. Ancak adaletin memurları, Allah’ın yardımıyla zorlu sınavı başarıyla tamamlar ve hiç bir odağın malzemesi ve ajandası olmazlar.

 

Hizmet”kar” çeteyi tasfiyede derinlikli başkaca çözüm önerilerimiz olmasına rağmen, bunlar uzun erimli ve sabır isteyen işler olduğu için burada pratik 5 maddeyi paylaşmış ve özellikle “muktedir”, iktidar ve destekçilerine, adil şahitliğin gereği olarak ihya edici uyarılarımızı yapmış olduk. Bu kaos, kumpas, toz duman ortamı ve herkesin günü ve kendini kurtarma psikosu ve samimi en küçük eleştiriyi dahi FETÖ’cü suçlamasına maruz bıraktığı, işine gelmeyenlere FETÖ’cü damgası yapıştırarak gemisini yürüttüğü, geleceğe dair beklentili siyasal ve kariyer planları yaptığı bir halet-i ruhiyede dikkate alınacağı konusunda iyimser olmasam da, bizler Allah’a olan adil şahitlik görevi ve tarihe tanıklık adına bunları yazmak durumunda kaldık. Umarım ders alır ve gereğini yaparız. Aksi taktire, hem söylediğimiz tehlikeler ortaya çıkacak hem 15 Temmuz devrimi, evladını yiyen bir SATÜRN’e dönüşecektir. Bizden hatırlatması...       

 

  

 

 

Yorumlar


Hiç Yorum Yapılmamış. İlk yorumu siz yapın...

Kategori: Âdem Çaylak