Web Tasarım Ankara

ÇOCUK İSTİSMARI VE TECAVÜZLERİNE KARŞI TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİ AHLAKLI, İLKELİ ve ADİL BİR DURUŞA DAVET EDİYORUZ!

 

Bizler, “Adalete Davet Eden Akademisyen ve Araştırmacılar” olarak, insanın en masum hali olan çocuklarımıza yönelik, son yıllarda görünürlüğü hepten artan “çocuk istismarı ve tecavüzleri”ne karşı, tarafgirlik ve suçlayıcılık psikolojisinden azade bir biçimde, toplumun tüm kesimlerini “ahlaklı, ilkeli ve adil bir duruşa” davet ediyor ve metni herkes için İMZA’ya açıyoruz.

 

Kapalı toplumsallık, bastırılmış bağnazlık, yanlış ve çarpıtılmış dinsellik ya da sekülerlik, eleştiri ve sorgulama içermeyen “reçete sunucu” çarpık eğitim zihniyeti, “eti senin kemiği benim” anlayışı, maddi ve manevi üretim/bölüşüm dayanışma ve ortaklığına dayalı diğerkâmlık ve maişet ocağı olan “aile”nin çökmesi ya da başkaca sebeplerle, siyasi olduğu kadar, sosyal, kültürel dinsel ve/veya seküler “itaatçi ve kollektivisit” kapalı oluşumlara sahip tüm inanç, ideoloji ve dünya görüşünde ortaya çıkan çocuk istismarı ve tecavüzlerinin temel ve yapısal sebeplerini anlayacak ve ortadan kaldıracak bir biçimde, sizden/bizden ikircikliğine düşmeden, tüm toplum kesimlerini kamu vicdanını harekete geçirecek duyarlılık ve kararlılık göstermeye çağırıyoruz.

 

Hangi grup, kesim ya da dünya görüşünden olursa olsun, her birimizin yüreğini kanatan ve geleceğimizi karartan çocuk istismarcı ve tecavüzcülerinin menfur eylemlerini şiddetle kınadığımızı bildirirken; sonuçlar üzerinden palyatif çözümler getirmek yerine, önce nefsimizden başlayarak, her grup, cemaat ya da kesime, kendisiyle yüzleşmesi ve hesaplaşması adına, kendi bahçesini temizlemeye ve başta canlarımız olan çocuklarımız olmak üzere tüm toplumun dengesini alt üst eden sorunun yapısal sebepleri üzerinde düşünmeye ve önleyici tedbirler almaya davet ediyoruz.

 

Tüm toplum kesimlerini, toplumun geleceğini ve kanını emen, sıradanlaştıkça katmerleşen bu soruna el koyma iradesi göstermeye ve sorumlu iktidar ve devletin tüm kurum ve kuruluşlarını da, hangi kesim ya da dünya görüşünden gelirse gelsin ya da kime yapılırsa yapılsın, bu türden suiistimallerin önüne geçecek önleyici denetim mekanizmaları geliştirmeye ve sorumluları hak ettiği cezayı uygulamaya davet ediyoruz.

 

ADALETE DAVET EDEN AKADEMİSYEN VE ARAŞTIRMACILAR ADINA

 

Prof. Dr. Hayri KIRBAŞOĞLU

Prof. Dr. Ramazan GÖZEN

Prof. Dr. Adem ÇAYLAK

Dr. Emine Sonnur ÖZCAN

 

09.04.2016 

İmzalarİMZALARIYLA DESTEK VERENLER - Toplam imza sayısı: 140
Kategori: Bildiriler